Live Wire – Metal Gear Solid 4: The Snakening

The Spoony One | Aug 17 2015 | 

Kawanishi-Noseguchi, Kinunobebashi, Takiyama, Uguisonomori, Tsuzumigataki, Tada, Hirano, Ichinotorii, Uneno, Yamashita, Sasabe, Kofudai, Tokiwadai, Myoukenguchi.